Seimas svarstys siūlymą tikslinti azartinių lošimų licencijavimą

Azartiniai lošimai. Eltos nuotr.

Seimas ketvirtadienį svarstys Azartinių lošimų įstatymo pataisų projektą, kuriuo siekiama reglamentuoti azartinių lošimų licencijavimą.Projektu siekiama reglamentuoti azartinių lošimų licencijos išdavimo, patikslinimo, atsisakymo išduoti licenciją, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą panaikinimo, licencijos galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo pagrindus, sąlygas ir tvarką.
Kartu siūloma nustatyti baigtinį atsisakymo išduoti licenciją, licencijos galiojimo sustabdymo ir licencijos galiojimo panaikinimo pagrindų sąrašą.
Siekiant efektyvios azartinius lošimus organizuojančių bendrovių priežiūros, projektu siūloma išplėsti Lošimų priežiūros tarnybos taikomų poveikio priemonių sąrašą – numatomos baudos ir tokios jų ribos, kad minėta tarnyba galėtų azartinių lošimų organizavimo tvarkos nesilaikančioms bendrovėms (juridiniams asmenims) skirti tinkamas, t. y. nuo pažeidimų atgrasančias ir proporcingas padarytam pažeidimui, poveikio priemones. Įstatymo projektu siūloma reglamentuoti ir baudų skyrimo tvarką – numatoma baudas bendrovėms skirti atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, trukmę, padarytos žalos dydį, įstatymo projekte nustatytas lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.
Siekiant mažinti naštą, tenkančią lošimų organizatoriams, turintiems kelių skirtingų rūšių licencijas, siūloma nustatyti, kad visų rūšių azartiniai lošimai gali būti organizuojami to paties lošimų organizatoriaus teisėtai valdomose tose pačiose patalpose, kurioms netaikomi izoliuotumo ir atskiro įėjimo reikalavimai. Į patalpas, kuriose organizuojami stalo lošimai ir lošimai A kategorijos automatais bei kitų rūšių azartinių lošimų veikla, būtų draudžiama įleisti asmenis, nesulaukusius 21 metų amžiaus.

Straipsnis paimtas iš respublika.lt

Po 10 metų narkotikų liūne – žodžiai iš pomirtinio pasaulio

lrytas.lt nuotrauka

Mano pagrindinė priklausomybė plati. Pagrindinė – lošimas. Tačiau esu ir narkomanas, ir alkoholikas. Prisistatau žodžiu „priklausomas“.

 
Viena keitė kitą
Alkoholis atsirado 6-7 klasėje, jis buvo kiekvieną mokslo metų savaitgalį. Kiekvieną penktadienį dviese išgerdavom butelį vyno, surūkydavom cigarečių pakelį ir eidavom šlaistytis po šokius. Taigi, su alkoholiu iš pradžių buvau „savaitgalinis“ – kad įgaučiau drąsos, galėčiau pakalbint paneles ir panašiai.
Nuo ankstyvos vaikystės buvau labai azartiškas. Iš pradžių buvo kortos, paskui – sportiniai žaidimai, visada buvo noras laimėti, buvo noras būti matomu, geriausiu. Ką visada prisimenu, tai pirmą rimtą žaidimą rūsyje, kai pats dar vaikas lošiau su 14-mečiais. Tada pajutau tą laimėjimo-pralaimėjimo jausmą, kuris man labai įstrigo. Mokykloj žaisdavau iš pinigų, nuo 18 m. peraugo į kazino. Nuėjau ten pirmą kartą ir taip ir pasilikau.

Narkotikai mano gyvenime atsirado 17 m. – tai buvo žolė. O 18-os jau vartojau viską, kas įmanoma: kokainas, amfetaminas, žolė, ekstazi, hašišas, visi stimuliatoriai. Dugną pasiekiau, kai man buvo 30 metų. Dešimt metų iki tol gyvenau nuolat vartodamas. Trumpi lošimo periodai, nuolat vartojamas alkoholis, kai yra galimybė – narkotikai… Viena priklausomybė keitė kitą. Vartojau, kad nuslopinčiau jausmus, kad nesisuktų mintys. Lošdavau, o psichologinį sunkumą slopindavau alkoholiu ar narkotikais.

 
Atsisakė net psichologė
Ką padarė priklausomybė? Buvau kalėjime, turiu baudžiamąją bylą dėl svetimo turto švaistymo. Daug apgautų žmonių, daug buvo anstolių, skolų, administracinių bylų, daug pakeistų nuomojamų butų. Naktį susirinkdavau daiktus, raktus palikdavau pašto dėžutėje – taip pakeičiau gal 13 butų. Dingdavau. Artimi santykiai? Sugriuvo visi. Neturėjau nieko. Man tiesiog neišėjo palaikyti santykių, sugriaudavau visų žmonių pasitikėjimą. Buvusi žmona ir uošvių šeima – vieninteliai žmonės, buvę šalia manęs ir dėl manęs kentėję. Visi, šalia buvę, nuo manęs nukentėjo.
Vėliau, tiesa, jau blaivybėje, šeima griuvo. Kai priklausomas žmogus ima sveikti, tam, kad santykiai tęstųsi, ligą turi priimti abu poros nariai. Ne tik tas, kuris turi ligą. Sveikti psichologiškai ir keistis turi abu. Dar vis sukdamasis narkotikų, alkoholio ir lošimų verpete į „Minesotą“ bandžiau ateiti kelis kartus, bet ir sau, ir jiems atrodžiau beviltiškas. Išbandžiau psichiatrus, psichologus, eksperimentinius vaistus, antidepresantus… Nusivyliau viskuo. Ilgus metus su manimi dirbusi psichologė manęs net atsisakė, nes atrodė, kad situacija beviltiška. Nesupratau savo problemos ir ligos masto.

Pranašingas sapnas
O visas stebuklas įvyko 2014-aisiais. Gavau atsivertimo malonę. Nuo tada pradėjo keistis mano gyvenimas, ėmė vykti stebuklai. Sulaukiau perspėjimo iš pomirtinio gyvenimo. Susapnavau sapną, šeštadienį naktį, kai ruošiausi sekmadienį eiti į bažnyčią. Sapne man miręs priklausomas žmogus aiškiai pasakė: „Pakeisk gyvenimo muzoną.“ Tai yra, muziką. Aš jo klausiu sapne, ką tu nori tuo pasakyt? O jis sako: „Sakau tau, pakeisk muzoną, jis tau netinkamas.“ Tas sapnas mane labai sukrėtė, tuomet klausiau specialisto, ką jis reiškia? Sužinojau, kad tai perspėjimas – gyvenimo limitas baigėsi ir turiu susiimti arba mirsiu. Po dvejų metų atėjau į „Minesotą“, tiesiog Dievo vedamas. Tuo metu jau buvau blaivas, bet visiškai nesusitvarkiau su emocijomis. Labai bijojau didelių pokyčių, bet labai jų ir norėjau.

Kalba ir kalėjimuose
Po „Minesotos“ įvyko vidinis išlaisvėjimas. Susidėliojau, kas yra mano gyvenimas, ko jame trūksta, ko norėčiau. Nežinojau, kaip tą įgyvendinti, bet žinojau, kad turiu kažką keisti. Vienos iš gydžiusių specialisčių dėka priėmiau tą iššūkį. Man buvo labai svarbu pasitikėti žmogumi, su kuriuo konsultavausi, ir jam galėti atsiverti. Atverk širdį – tik tada įvyks stebuklas. Didžiausia dovana blaivybėje – laisvė gyventi. Į ją įeina žmogiškumas, dorybės, požiūris į viską ir dvasinė ramybė, dėkingumas. Sukūriau naują šeimą, užsimezgė visai kiti ryšiai.

Galiu tarnauti kitiem, o tai yra didelė dovana. Esu atsakingas už tarnystes kalėjimuose, reabilitacijose, gydymo įstaigose, lankau tris anonimines grupes: lošėjų, narkomanų ir alkoholikų. Pagrindinis dalykas, kurį noriu, kad išgirstumėte. Vertinkit savo gyvenimą, pradėkit mylėti save, rūpintis savimi, pasitikėkite ir nebijokit nieko keisti. Nes tai, kas jūsų laukia, yra 10 kartų geriau už tai, kame dabar esate.

Straipsnis paimtas iš lrytas.lt

Seimas pritarė lošimų reklamos draudimo ir nepilnamečių apsaugos nuo lošimų griežtinimui

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1199(6)), susijusioms su azartinių lošimų reklamos draudimo ir apsaugos nuo azartinių lošimų sugriežtinimu.

Įstatymo pataisomis siekta detaliau ir griežčiau reglamentuoti draudimą azartinių lošimų reklamą skelbti interneto svetainėse, kurios skirtos jaunesniems kaip 18 metų asmenims bei tinkamai užtikrinti draudimą lošti asmenims, jaunesniems nei 18 metų.

Iki šiol ALĮ numatė, kad Lietuvoje draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų, tačiau nebuvo draudimo tokius asmenis įleisti į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus.

Siekiant tinkamai užtikrinti draudimą lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų, ši įstatymo nuostata sugriežtinta ir nuo 2019 m. liepos 1 d. bus draudžiama į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis. Be to, lošimų organizatoriai privalės tikrinti įeinančių klientų tapatybę, o asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nepateikę asmenys nebus įleidžiami į lošimų vietas.

 Iki šių pataisų įsigaliojimo lošėjų tapatybė buvo tikrinama ir jie registruojami tik įeinant į lošimo namus (kazino).

Be to, įsigaliojus ALĮ pataisoms, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. bus leidžiama skelbti tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekės ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją bus draudžiama.

Taip pat atsiranda draudimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją. Įstatymas numato, kad jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirta interneto svetaine laikytina interneto svetainė, kurioje ne mažiau kaip 4/5 turinio yra skirta vaikams ir paaugliams skirtų renginių bei reiškinių aprašymui, profesionaliam jų vertinimui, informavimui apie juos, vaikų ir paauglių meninės ir techninės kūrybos sklaidai.

Dėl sugriežtintų įstatymo reikalavimų bus lengviau užtikrinti draudimo lošti nepilnamečiams asmenims vykdymą bei nepilnamečių apsaugą nuo galimo žalingo azartinių lošimų poveikio bei asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, patekimo į lošimų organizavimo vietas apsaugą ir kontrolę.

Seime – pluoštas draudimų dėl azartinių lošimų

„Scanpix“/„PA Wire“/„Press Association Images“ nuotr. / Kazino ruletė

Seime svarstoma, ar jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse ne tik neleisti azartinių lošimų reklamos, bet ir uždrausti skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją.

Taip pat parlamentarai apsispręs, ar azartinių lošimų reklama, skelbiama interneto svetainėse, privalo būti be nukreipimo į kitą interneto svetainę galimybės. Tokį nukreipimą siūlo palikti valdantiesiems priklausančių socialdemokratų frakcijos vadovas Biudžeto ir finansų komiteto narys Andrius Palionis. Seimas dėl jo pataisos balsuos. Seimas apsispręs ir dėl konservatoriaus Kęstučio Masiulio siūlymo Lietuvos nacionaliniam transliuotojui, kuris finansuojamas iš valstybės biudžeto asignavimų, drausti transliuoti lošimus ar skelbti bet kokią informaciją, skatinančią užsiimti azartiniais lošimais. Dabar LRT rodo tik „Keno“ ir „Jėgos“ loterijas. Pakeitimais be kita ko ketina sugriežtinti patekimą į azartinių lošimų įstaigas. Į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus siekiama uždrausti įleisti nepilnamečius bei asmenis, kurie nepateiks asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.

Jaunesniems kaip 18 metų asmenims ketinama uždrausti dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Juose, kaip ir lošimus, organizuojamus kazino, galėtų lošti tik 21 metų sulaukę gyventojai. Jaunesnius kaip 21 metų asmenis apskritai norima neįleisti į kazino. Ten taip pat negalėtų patekti asmenys su ginklais. Pakeitimais taip pat siekiama Lietuvoje leisti reklamuoti tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekės ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Galutinai Seimas dėl Azartinių lošimų įstatymo pataisų, kurias parlamentarai svarsto nuo 2017 metų, balsuos iki vasaros.

Straipsnis paimtas iš 15min.lt

Pritarė įstatymo pataisoms dėl lošimų reklamos

Stasys Jakeliūnas © DELFI / Andrius Ufartas

Seimo Finansų ir biudžeto komiteto posėdyje pritarta Azartinių lošimų įstatymo pataisoms. Pagal jas lošimų reklamoje nebegalės būti papildomos vaizdinės ir garsinės informacijos, bus draudžiama lošimų reklama vaikams ir paaugliams skirtose svetainėse, į lošimų salonus, lažybų ir totalizatorių punktus negalės patekti nepilnamečiai.
Komitete, kuriam vadovauja Stasys Jakeliūnas, pataisos buvo priimtos bendru nutarimu. Vėliau šis pakeitimas dar bus svarstomas Seime. Pataisose nebeliko ankstesnio siūlymo uždrausti nuorodas skelbti reklamą su nukreipimu į kitas interneto svetaines. „Dabar su Lošimų priežiūros tarnyba radome bendrą sprendimą, kad nuorodos iš reklaminių skydelių internete lieka. Prieš tai buvo siūlymas jas uždrausti, tačiau Seimas jį atsiėmė, nes tai yra interneto medijų konkurencinis išskirtinumas, kurį prarastume. Dabar šito išvengta.
Taip pat aiškiai apibrėžta, kas yra svetainės, skirtos jaunesniems nei 18 metų asmenims: nebelieka maišaties, kaip kokią svetainę traktuoti. Iki tol nebuvo apibrėžta, o internete bet kuri svetainė yra pasiekiama bet kam“, – sakė Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė Aistė Žilinskienė. Dabar yra patikslinama, kad vaikams ir jaunimui skirtomis svetainėmis laikomos tokios, kuriose šiai auditorijai yra skirta 4/5 turinio. „Taip pat atsiranda kita naujovė, kad be rašytinio teksto, kurį leidžia įstatymas, tai yra, bendrovės pavadinimo, prekės ženklo, organizuojamų lošimų rūšies, nebegalės būti jokios papildomos garsinės, vaizdinės informacijos. Tai reiškia, kad nebegalės būti tokios informacijos kaip vaizduojamų kortų, lošimų automatų, lošimų vietų, pavyzdžiui, radijo reklamoje nebegalės būti papildomo įrašyto garso, tik įskaitytas tekstas“, – aiškino A. Žilinskienė. Pasak jos, šie apribojimai turėtų būti taikomi ir socialiniams tinklams.
Lietuvos lošimų verslo asociacijos vadovas Mantas Zakarka sakė šį sprendimą vertinantis kaip gerą kompromisinį variantą. „Dabartinis pasiūlymas įneša aiškumo. Ankstesnėje formuluotėje mes lygiai taip pat kėlėme klausimus, kaip tai bus sukontroliuojama, kaip tai bus įgyvendinama, o dabartinis pasiūlymas išsprendžia ir nuorodų klausimą, ir reklamos skelbimo vaikams ir paaugliams skirtose svetainėse. Mes lygiai taip pat suprantame, kad reklama turi būti atsakinga, negali būti bet kokia, naudojama visur ir tt. “, – kalbėjo jis.
 
Straipsnis paimtas iš delfi.lt

Už pinigų plovimo prevencijos pažeidimą Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įmonei skyrė 495 900 Eur baudą

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) skyrė UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 495 900 Eur baudą už tai, kad bendrovė papildomai nepatikrino trijų lošėjų, lošusių prie lošimo stalų lošimo namuose (kazino), esančiuose Panevėžyje, ir keitusių grynuosius pinigus į žetonus, kurių bendra suma sudarė 42200 Eur, tapatybės, neužregistravo jų privalomame pildyti žurnale, ir tuo padarė šiurkštų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalies reikalavimo pažeidimą.

2018 metais Lošimų priežiūros tarnyba atliko neplaninį specialųjį patikrinimą UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namuose (kazino), esančiuose Panevėžyje, kurio metu buvo vertinta kaip bendrovė laikosi azartinių lošimų organizavimo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos keliamų reikalavimų.

Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovei priklausančiuose lošimo namuose 3 lošėjai vienos paros laikotarpyje per 14 valandų atliko grynųjų pinigų keitimus į žetonus už 42200 Eur sumą. Šios operacijos nebuvo užregistruotos registracijos žurnale. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, bendrovė privalėjo pakartotinai nustatyti tapatybę klientų, kurie per parą atliko susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, kurių suma viršija 1000 eurų. Nustačius tapatybę, tokios piniginės operacijos turėjo būti nuolat ir nedelsiant registruojamos registracijos žurnale.

Kliento tapatybės nustatymo reikalavimų nesilaikymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 34 straipsniu, yra laikomas šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu.

Lošimų priežiūros tarnyba baudą skyrė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kuris numato galimybę už šios srities šiurkščius pažeidimus skirti tokio dydžio baudas: nuo 2 000 iki 1,1 mln. Eurų baudą įmonei.

Lošimų priežiūros tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

Straipsnis paimtas iš lpt.lt

8 mln. eurų pralošęs buvęs „Arsenal“ žaidėjas: „Stačiau net už Lietuvos U-20 rinktinę“

15min.lt montažas / Paulas Mersonas prisipažino, kad statė už Lietuvos U-20 rinktinės rezultatus

Buvęs Londono „Arsenal“ futbolininkas Paulas Mersonas „The Sun“ dienraščiui atskleidė savo sunkią kovą su priklausomybe lošimams.

1985-1997 metais Londono „Arsenal“ klube 327 rungtynes sužaidęs P.Mersonas pasibaigus karjerai įklimpo į azartinius lošimus. Dabar 50-metis buvęs Anglijos rinktinės žaidėjas atskleidė, kad priklausomybės alkoholiui, narkotikams ir lošimams jam kainavo 8 mln. eurų. Futbolo žvaigždė prisiminė momentą, kuris apibrėžė jo pasiektą dugną: „Aš keldavausi anksti ryte, kad pastatyčiau už Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinę. Kaip tu apskaičiuoji tokius mačus? Kam to reikia?“ Septynių vaikų tėvas P.Mersonas teigė, kad lošimai yra pati blogiausia iš visų priklausomybių: „Tu eini iš proto. Ieškai ir ieškai už ką statyti, kad vėl pajustum tą susijaudinimą. Kai tik pastatai, pats negali patikėti, ką padarei. Ir tada ateina savęs niekinimas.“

Su „Arsenal“ klubu futbolininkas dukart laimėjo aukščiausią Anglijos divizioną, dabar vadinamą „Premier“ lyga. Dokumentiniame filme apie savo priklausomybę prabilęs vyras tikino, kad su tuo turės kovoti visą gyvenimą. „Mano gyvenimas sugriuvo… Lošimai. Aš visiškai praradau kontrolę. Aš išsikasiau duobę, iš kurios negalėjau išlipti. Tai blogiausia priklausomybė pasaulyje“, – su ašaromis akysi ITV filme pasakojo P.Mersonas. Buvęs futbolininkas pirmą kartą pastatė lažybose dar būdamas 16-os, kai gavo pirmą atlygį iš Londono klubo. Net ir dabar, žinodami jo problemas, lošimų organizatoriai jam siūlo dalyvauti lažybose. „Tai tiesiog kaip priklausomybė nuo kokaino. Tu nepavargsti. Tiesiog galvoji, kur gauti daugiau pinigų, kad pastatytum. Tiesiog ant narkotikų tiek neįmanoma išleisti pinigų“, – pasakojo buvęs futbolininkas.

Straipsnis paimtas iš 15min.lt

DĖMESIO, SVARBUS PRANEŠIMAS

Informuojame, kad nuo š. m. vasario 28 d. 18 val. iki š. m. kovo 1 d. dėl valstybės įmonė Registrų centras tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų atnaujinimo darbų nurodytu laikotarpiu NEBUS galimybės pateikti prašymų neleisti lošti Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre.

Iš anksto atsiprašome už laikinus nepatogumus.

Druskininkų AL grupė švenčia savo gimtadienį

Š. m. kovo 9 d. „AL Druskininkai“ grupei 1-metų sukaktis. Kviečiame atvykti į Druskininkus ir kartu sudalyvauti programoje. Kiekvienas esate laukiamas ir mums labai svarbus.

PROGRAMA

11.00 – 11.45 val. Registracija, kava, arbata
12.00 – 12.45 val. atviras AL Druskininkai susirinkimas
13.00 – 14.45 val. uždaras AL Druskininkai susirinkimas
14.45 val. užkandžiai, kava, bendravimas

Susirinkimas vyks Druskininkuose, V. Kudirkos 41,parapijos namai
Tel. 8 675 73875

1 iš 100 lietuvių serga šia liga – ji prasideda nuo pabandymo

pinigai (Fotodiena/Arnas Strumila)

Azartiniai lošimai yra viena klastingiausių žmogaus ligų, nes lengvų pinigų iliuzija ir neatsakingas elgesys dažnai priveda prie finansinio žlugimo ir chaoso asmeniniame gyvenime.

Priklausomybės nuo azartinių lošimų simptomai yra aiškūs, tačiau sudėtingiausia šiuo atveju būna įtikinti žmogų, kad jis yra priklausomas ir jam būtina specialistų pagalba. Neoficialiai skaičiuojama, kad šalyse problemų su priklausomybėmis nuo azartinių lošimų turi nuo 0,5 iki 1 proc. gyventojų. Lietuvos mastais tai būtų nuo 14 tūkst. iki 28 tūkst. gyventojų. Prieš kurį laiką buvo paskaičiuota, kad Lietuvoje kas penktas paauglys yra lošęs internetu, o net 6 proc. jauno amžiaus vaikų tą daro 2-3 kartus per savaitę. Maža to, kad problema yra rimta, tai ji turi daug potencialo dar labiau augti.

Apie priklausomybę nuo azartinių lošimų bei į kitus su šia liga susijusius esminius klausimus atsako „Asmens sveikatos klinikos“ psichiatras Edgaras Čiūras:

Papasakokite, kas tai yra priklausomybė nuo azartinių lošimų?
Priklausomybė nuo azartinių lošimų yra tam tikrų psichikos sutrikimų atspindys. Paprastai kalbant, asmuo negali kontroliuoti potraukio lošti. Šios ligos atveju dažnai tenka kovoti su pasekmėmis. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose žmogui sukelia skaudžias pasekmes – tenka parduoti turtą, įklimpstama į skolas, subyra asmeninis gyvenimas. Žmonės dėl šios priklausomybės dažnai praranda darbus.
Kaip elgesyje atsispindi tokios priklausomybės užuomazgos?
Iš tikrųjų pats žmogus ilgai gali neatpažinti ir nepripažinti, kad serga tokia priklausomybės liga. Praeina ilgas laikas, kol susivokiama situacijoje. Bet tada, įprastai, jau būna pajaučiamos mano minėtos skaudžios pasekmės. Pirminiai požymiai – įvairūs. Priklausomybė gali atsispindėti žmogaus finansuose. Jei jis nuolat turėjo pinigų, bet staiga pradėjo skolintis, imti greituosius kreditus, jau yra signalas, kad kažkas negerai. Dėl šios priklausomybės gali keisti ir paties paciento emocinė būsena. Žmogus dažnai būna neišsimiegojęs, pavargęs, dirglus, piktas, sunkiai susikaupiantis. Jei žmogus būna sukūręs šeimą, turi vaikų, tai priklausomybės atveju dažnai atsitraukia nuo artimųjų. Galiu pridurti, kad itin svarbu kuo anksčiau pastebėti šią ligą. Negalima delsti nė akimirkos, nes su kiekviena diena lošiantis žmogus klimpsta vis giliau ne tik emociškai, bet ir finansiškai.
Ar ši priklausomybė būdinga tam tikro amžiaus žmonėms?
Priklausomu nuo azartinių lošimų gali būti bet kokio socialinio sluoksnio žmogus. Tiesiog tie, kurie uždirba mažiau, jie lošia mažesnėmis sumomis, o didesnes pajamas gaunantys asmenys – ženkliai didesnėmis. Dažniausia viskas prasideda jaunesniame amžiuje. Dažniau serga jaunesni bei vidutinio amžiaus žmonėms. Daug rečiau tokia priklausomybė nustatoma vyresniems žmonėms. Tiek vyrai, tiek moterys gali turėti tokią problemą. Tik vyrai bent 2-3 kartus dažniau serga nei moterys. Moterų atveju, pati ligos pradžia atsiranda vyresniame amžiuje nei vyrų. Nors moterims liga progresuoja greičiau, bet tuo pačiu jos anksčiau kreipiasi pagalbos. Vyrai dėl tam tikrų visuomenėje susiformavusių stereotipų apskritai nedrįsta kreiptis pagalbos į psichiatrą.
Kaip paaiškinti tą nenumaldomą norą lošti bei išlošti?
Nėra vienos aiškios priežasties, kodėl žmonės lošia. Kažkiek tam įtakos turi genetinis faktorius, bet daugiausia – išmokimas. Jei artimoje aplinkoje yra lošiančių asmenų, tai tas žmogus atsiduria tam tikroje rizikos grupėje. Taip pat aiškinama, kad lošdamas žmogus siekia patirti įspūdžių, gauti adrenalino. Tai gali būti siejama su vaikystėje atsiradusiu nepilnavertiškumo kompleksu. Įsivaizdavimas apie išlošimą žmogui suteikia pasitikėjimo, padeda save išaukštinti. Tokie žmonės, kurie lošia, turi tam tikrų mąstymo klaidų. Jie linkę nuvertinti savo varžovus ir pervertina save. Galvoja: „Kiti neišloš, bet aš išlošiu“. Tas skatina lošti toliau. Tokiems žmonėms būdinga tai, kad apžvelgę savo lošimų istoriją, jie nemato praloštų atvejų, bet pastebi tik išlošimus.
Kaip šį potraukį paveikia kitos priklausomybės nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų?
Tarp šių priklausomybių dažnai galima surasti tiesioginį ryšį. Pavyzdžiui, alkoholis skatina žmogų lošti, nes išgėrus tampa sunkiau save sukontroliuoti, nuslopinama baimė pralošti. Tą akimirką žmogus gal ir jaučiasi pakiliau, bet kitą dieną jis būna tik dar labiau prislėgtas.
Kaip artimieji gali padėti lošiančiam žmogui?
Dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų kenčia visa šeima. Ta problema apima daug daugiau žmonių nei patį lošiantįjį. Pirmiausia, šeimos nariams yra labai svarbu suprasti, kad lošimas yra kažkas tokio, ko tas žmogus lengvai negali atsisakyti. Todėl reikia padrąsinti tą žmogų. Pasakyti, kad nelošk, nepakaks. Bet vietoj priekaištų, labai svarbu palaikyti jį. Parodyti, kad jis yra suprantamas. Tuo pačiu tam žmogui svarbu išaiškinti, kaip jo lošimai veikia artimuosius, kokias pasekmes turi ši liga ir kokias gali turėti, jei nebus gydoma. Pasitaiko atvejų, kai lošėjas dėl savo problemų pradeda kaltinti artimuosius. Didžiausia klaida būtų artimiesiems prisiimti svetimą kaltę dėl kito asmens praloštų pinigų. Jokiu būdu nereikėtų bandyti padengti lošiančio asmens skolų ar, dar blogiau, duoti jam pinigų lošimams. Tai tik dar labiau pagilins problemą.
Kaip ši priklausomybė yra gydoma ir ar ji – išgydoma?
Pradėkime nuo to, kad bet kokia priklausomybė yra liga visam gyvenimui. Tik vieniems žmonėms pavyksta ją sukontroliuoti, o kitiems, deja, ne. Jei po gydymo asmuo kurį laiką nelošia, tai gali tęstis visą gyvenimą, bet jis vis tiek bus priklausomas. Bet koks, net ir nedidelis, pabandymas gali sukelti atkrytį. Gydymas gali būti įvairus. Realiai, kartais gali būti skiriami vaistai – antidepresantai. Tas dažnai labai padeda. Kitas svarbus gydymo būdas – anoniminės lošėjų grupės, kur žmogus gali pasikalbėti su panašiais į jį patį. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą po to lanko tokias grupes. Jiems kažkas padėjo ir jie nori kitiems padėti. Taip pat tokiam žmogui gali būti taikoma individuali psichoterapija. Ji efektyvi gydant visas priklausomybes. Dar pridursiu, kad yra anoniminės grupės šeimos nariams, kurių vienas turi priklausomybę nuo azartinių lošimų. Dalyvavimas tokiose grupėse yra labai efektyvus, nes padeda artimiesiems geriau suprasti priklausomą žmogų.

Straipsnis paimtas iš tv3.t