Klaipėdos psichikos sveikatos centras

Kontaktai

Adresas: Galinio Pylimo g. 3B, Klaipėda
Tel. nr.: 8 (46) 41 00 31
El. paštas: info@kpsc.lt

Klaipėdos psichikos sveikatos centro tikslas – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą ir psichikos ligų prevenciją Klaipėdos mieste.

Centro misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų destigmatizacijos.

Centro vizija – teikti aukščiausios kokybės medicinines bei socialines paslaugas, vykdyti psichikos ligonių psichosocialinę reabilitaciją.

Klaipėdos psichikos sveikatos centras atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
  • Teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
  • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  • Kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje ir abilitacijoje;
  • Teikiama pirminio lygio pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis (apdraustiems asmenims – nemokamai);
  • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.
 
 
Projektą kuria ir palaiko:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 
Informaciniai partneriai:
Vilniaus Priklausomybės Ligų CentrasVilniaus Psichoterapijos ir Psichoanalizės Centras
Informacinis vaizdo klipas :