Psichikos sveikatos klinika

Kontaktai

Adresas: Kauno g. 37/ Vytenio g. 59, Vilnius
(Centro poliklinikos Vytenio filialas)
Tel. nr.: (8 5)  233 51 24

Psichikos sveikatos klinikos tikslas – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą ir psichikos ligų prevenciją Vilniaus mieste. Psichikos sveikatos klinikos misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų destigmatizacijos. Psichikos sveikatos klinikos vizija – teikti aukščiausios kokybės medicinines bei socialines paslaugas, vykdyti psichikos ligonių psichosocialinę reabilitaciją. Psichikos sveikatos klinika – Centro poliklinikos skyrius

Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinika atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
  • teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
  • teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  • kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje ir abilitacijoje;
  • teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;
  • vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.
 
 
Projektą kuria ir palaiko:
Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
 
Informaciniai partneriai:
Vilniaus Priklausomybės Ligų CentrasVilniaus Psichoterapijos ir Psichoanalizės Centras
Informacinis vaizdo klipas :