AŠ ESU BENDRUOMENĖ

Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“ kunigo Kęstučio Dvarecko iniciatyva, laiminant Kardinolui A. J. Bačkiui, įkurta 2009 m. pavasarį. 2010 m. Bendruomenė „Aš esu“ tapo Vilniaus arkivyskupijos Caritas struktūros dalimi. Šiandien bendruomenės „Aš esu“ veikla apima reabilitacijos, reintegracijos, artimųjų, visuomenės jautrinimo, sklaidos į Vilniaus arkivyskupijos parapijas programas. Bendruomenėje nuolat gyvena nuo 15 iki 20 asmenų priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, azartinių lošimų. Bendruomenėje dirba kompleksinę pagalbą priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems suteikti galinti sielovadininkų, psichiatrų, psichologų, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų ir savanorių komanda. Svarbi bendruomenės veiklų dalis skirta darbui su Lietuvos parapijomis, kuria siekiama skleisti žinią apie pagalbos priklausomiems asmenims ir jų artimiesiems galimybes bei mažinti stigmatizuojantį visuomenės požiūrį į priklausomybės ligą.

Bendruomenės tapatumas yra paremtas krikščionybės mokymu, kuris esti svarbi gyvenimo bendruomenėje dalis. Esame atviri visiems paliestiems priklausomybės ligų ir ieškantiems pagalbos, nepriklausomai nuo asmeninių religinių pažiūrų.

www.asesubendruomene.lt