PSICHIKOS SVEIKATOS KLINIKA

Psichikos sveikatos klinikos tikslas – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą ir psichikos ligų prevenciją Vilniaus mieste. Psichikos sveikatos klinikos misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų destigmatizacijos. Psichikos sveikatos klinikos vizija – teikti aukščiausios kokybės medicinines bei socialines paslaugas, vykdyti psichikos ligonių psichosocialinę reabilitaciją. Psichikos sveikatos klinika – Centro poliklinikos skyrius

Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinika atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
  • teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
  • teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  • kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje ir abilitacijoje;
  • teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;
  • vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.

www.pylimas.lt