R. KAZLAUSKO PSICHOTERAPIJOS KABINETAS

Gydytojas R. Kazlauskas apie save:

Aš priklausau tai gydytojų kartai, kurie vieni iš pirmųjų Lietuvoje šalia tradicinio medikamentinio gydymo pradėjo taikyti psichoterapiją.

Po stažuočių užsienyje ir bendraujant su užsienio kolegom kilo jaukaus privataus gydytojo kabineto vizija, kuriame bendraujama be tarpininkų ir išlaikomas visiškas konfidencialumas, ir 2001m. įkūriau savo privatų psichoterapijos kabinetą.

Lietuvos psichoterapeutų draugijos narys nuo pirmos jos susikūrimo dienos. Lietuvos psichi-atrų asociacijos narys.