LPT PRANEŠIMAS

DĖMESIO!

Lošimų priežiūros tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais jo pakeitimais ir papildymais) 3.2.1 punktu, taip pat Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. V-12 „Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo organizavimo” 1.1.1 punktu,

informuoja, kad iki 2020 m. gegužės 22 d. Lošimų priežiūros tarnybos patalpose:

1. Fiziškai nebus aptarnaujami asmenys – į Priežiūros tarnybą galėsite kreiptis tik nuotoliniu būdu.
2. Nebus priimami asmenų prašymai apriboti jų galimybę lošti – juos galėsite pateikti elektroniniu būdu.

Išsamesnę informaciją apie asmenų aptarnavimą ir prašymų pateikimą galite rasti mūsų interneto puslapyje:
lpt.lrv.lt