sociatyvi / Bendrovės archyvo nuotr.

„Top Sport“ skirta 25 tūkst. eurų bauda: į lošimų saloną nepatikrinę įleido nepilnamečius

Lošimų priežiūros tarnyba informuoja, kad lošimų organizatoriui UAB „Top Sport“ skyrė 25 000 Eur baudą už tai, kad į saloną nepatikrinę įleido nepilnamečius bei neskelbia privalomojo įspėjamojo užrašo.

Kaip rašoma pranešime, atlikus patikrinimą nustatyta, kad bendrovė nesilaikė įpareigojimo užtikrinti, kad lošimų organizavimo vietose nesilankytų ir neloštų nepilnamečiai asmenys.

Trys asmenys, iš kurių bent vienas jaunesnis nei 18 metų, įėjo į bendrovės lošimo automatų saloną ir išbuvo jame daugiau nei 2 valandas (su pertraukomis). Bendrovė nesiėmė priemonių, kad trys asmenys būtų kuo skubiau pašalinti iš lošimo vietos, todėl nevykdė nustatytos pareigos neįleisti į bendrovės lošimo automatų saloną asmenų, jaunesnių nei 18 metų.

Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad bendrovė nesilaikė reikalavimo patikrinti klientų, įeinančių į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų bei totalizatoriaus punktus, tapatybę, t. y. pareigą bendrovei darbą lošimų organizavimo vietose organizuoti taip, kad asmuo, įėjęs į lošimų organizavimo vietą būtų nedelsiant patikrintas, pareikalavus iš asmens pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą, o šiam asmeniui atsisakius vykdyti nurodymą jis privalo per kuo trumpesnį laiką būti išprašytas iš lošimų organizavimo vietos, pažymima pranešime.

Tuo tarpu bendrovė, nepaisydama to, kad nei vienas iš trijų asmenų tapatybės patikrai nepateikė asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, neužtikrino, kad minėti asmenys neliktų automatų salone ir leido jiems būti lošimų organizavimo vietoje 2 val. ir 9 min. (su pertraukomis).

Lošimo priežiūros tarnyba taip pat atlikus patikrinimą nustatė, kad viename iš bendrovės lošimo automatų salonų, pasirinktoje vietoje nebuvo iškabintas įspėjamasis užrašas „Įspėjame: neatsakingas lošimas gali tapti priklausomybės nuo azartinių lošimų priežastimi“. Priežiūros tarnybos priimami sprendimai nėra galutiniai bei gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Straipsnis paimtas iš kaunas.kasvyksta.lt