KLAIPĖDOS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

Klaipėdos priklausomybės ligų centras – tai biudžetinė įstaiga, teikianti specializuotą pirminę ir antrinę asmens sveikatos priežiūrą asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų dėl alkoholio, narkotinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, asmenims sergantiems priklausomybės ligomis bei jų šeimos nariams. Įstaigos steigėjas – Klaipėdos apskrities viršininko administracija.

Įstaiga sėkmingai dirba jau virš 20 metų, joje teikiamos ambulatorinės paslaugos, veikia du stacionariniai skyriai ir anoniminių konsultacijų kabinetas.

Klaipėdos priklausomybės ligų centras vykdo priklausomybės ligų ankstyvosios diagnostikos, ŽIV, AIDS prevenciją, bendradarbiauja su kitais priklausomybės ligų centrais, pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, psichikos sveikatos centrais, socialinės paramos, vaikų teisių apsaugos tarnybomis, globos namais ir kitomis organizacijomis, dirbančiomis priklausomybės ligų gydymo ir prevencijos srityje. Mokyklose vykdoma švietėjiška veikla, siekiant užkirsti kelią narkotikų ir alkoholio vartojimui bei tabako rūkymui.

Anoniminiai konsultaciniai kab.: Puodžių g. 17 ir Taikos pr. 119
Telefonai:
Ambulatorinis skyrius: (8 46) 415 025 (registratūra),
I skyrius: (8 46) 410 652 (vedėjas), (8 46) 410 645 (slaugytojų postas),
II skyrius: (8 46) 410 330 (vedėjas), (8 46) 410 331 (slaugytojų postas),
Anoniminiai konsultaciniai kab.: (8 46) 410 651, 346 421

www.kplc.lt