KLAIPĖDOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAS

Klaipėdos psichikos sveikatos centro tikslas – vykdyti psichikos sveikatos priežiūrą ir psichikos ligų prevenciją Klaipėdos mieste.

Centro misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų destigmatizacijos.

Centro vizija – teikti aukščiausios kokybės medicinines bei socialines paslaugas, vykdyti psichikos ligonių psichosocialinę reabilitaciją.

Klaipėdos psichikos sveikatos centras atlieka šias pagrindines funkcijas:

  • Teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
  • Vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą;
  • Teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
  • Teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
  • Kartu su socialinės globos ir rūpybos organizacijomis teikia asmenims, turintiems psichikos sutrikimų, socialinę pagalbą, dalyvauja jų reabilitacijoje ir abilitacijoje;
  • Teikiama pirminio lygio pagalba asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis (apdraustiems asmenims – nemokamai);
  • Vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje.

www.kpsc.lt