VILNIAUS KLINIKINĖ VASAROS LIGONINĖ

Vilniaus klinikinė Vasaros ligoninė yra Vilniaus miesto savivaldybės įsteigta Viešoji įstaiga. Mūsų ligoninė teikia antrinio lygio psichiatrijos stacionarines, dienos stacionaro ir ambulatorines paslaugas. Taip pat ligoninėje veikia modernios, vienintelės ne tik Lietuvoje, bet aplinkinėse šalyse Valgymo sutrikimų, Krizių intervencijos tarnybos, Psichoterapijos dienos stacionaras.

Ligoninės bazėje yra įsikūrusi Vilniaus Universiteto Psichiatrijos klinika, vadovaujama doc. dr. Vitos Danilevičiūtės. Vyksta Universiteto klinikos darbuotojų konsultacijos, taip pat mokslinis ir pedagoginis darbas.

Didelį dėmesį skiriame naujų, humaniškų psichikos sveikatos paslaugų diegimui, reabilitacijai. Ligoninėje veikia moderni Psichosocialinės reabilitacijos tarnyba, visi pacientai gali naudotis naujai įrengta sporto sale. Ypatingas dėmesys skiriamas pacientų teisių atstovavimo ir gynimo klausimams, veikia pacientų klubas, pacientų Taryba, ligoninėje dirba nepriklausomi pacientų patikėtiniai.

www.vasaros.lt