VILNIAUS PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRAS

Vilniaus priklausomybės ligų centro tikslas – teikti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką bei jų šeimos nariams. Centro veikla apima tokias sritis kaip priklausomybės ligų prevencija, gydymas ir reabilitacija.

Vilniaus priklausomybės ligų centras yra Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto gydytojų rezidentų rengimo bazė.

2009 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras patvirtintas socialinio darbo metodiniu centru

El. paštas: info@vplc.lt, dienoscentras@vplc.lt