DĖL ELEKTRONINIO LEIDINIO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

Informuojame, kad Teisingumo ministerija parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą.

Šiame leidinyje galima rasti informaciją:

  • kur nukentėjus nuo nusikaltimo reiktų kreiptis skubios pagalbos,
  • kokios yra nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisės,
  • kaip galima pateikti skundą.

Taip pat leidinyje aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų kontaktai bei kita aktuali informacija.

Elektroninį informacinį leidinį galima rasti šioje nuorodoje: https://bit.ly/36ATwnr.
Leidinio versiją, pritaikytą neįgaliesiems, galima rasti šioje nuorodoje: https://bit.ly/34ZdJm7.

Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus ir yra patvirtintas teisingumo ministrės 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1R-7 „Dėl Elektroninio informacinio leidinio (lankstinuko), kuriame pateikiama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, parengimo, viešinimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.