Diskusijoje – priklausomybės nuo azartinių lošimų problema ir galimi sprendimai

2024 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko diskusija „Priklausomybė nuo azartinių lošimų: problema ir sprendimai“, kurią, vykstant Azartinių lošimų įstatymo (ALĮ) pakeitimo projektų svarstymams, organizavo Seimo Priklausomybių prevencijos komisija kartu su Seimo Biudžeto ir finansų komitetu. Konferencijoje dalyvavo Seimo nariai, Finansų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, lošimus organizuojančių bendrovių atstovai ir Lošimų priežiūros tarnybos atstovai – direktorius Virginijus Daukšys ir specialistai, dirbantys probleminių lošimų prevencijos srityje.
Lošimų priežiūros tarnybos psichologas Olegas Mackevič pristatė pranešimą, kuriame supažindino su esama situacija probleminio lošimo srityje bei iššūkius, su kuriais susiduriama praktikoje, pristatytos 2016 – 2023 m. atliktos apklausos apie Lietuvos gyventojų dalyvavimą lošimuose, paauglių lošimo problemą, pagalbos būdus ir nukreipimą, prevencijos svarbą ir priemones bei iššūkius darbe su lošiančiais asmenimis – ypatingai jauno amžiaus asmenimis.
Lošimų priežiūros tarnybos psichologė Gabrielė Glušauskaitė savo pranešime pristatė atsakingo lošimo organizavimo gaires, kurios buvo rengtos remiantis tiek užsienio šalių gerąja praktika, tiek darbo su priklausomais lošėjais patirtimi Lietuvoje bei atsižvelgiant į Lietuvos lošimų rinkos ir jos priežiūros kontekstą.
Po pranešimų diskusijoje V. Daukšys trumpai sureagavo į diskusijoje išsakytas nuomones ir asociacijų atstovų klausimus dėl nelegalios lošimų pasiūlos internete, pabrėždamas, kad Lietuva yra viena iš lyderių Europoje blokuojant nelegalias svetaines ir efektyviai taikanti ALĮ numatytas priemones prieš nelegalios nuotolinių lošimų veiklos vykdytojus. Jis taip pat pakvietė lošimus organizuojančias bendroves atstovaujančias asociacijas bendradarbiauti, ieškant būdų, kurie dar geriau padėtų apsaugoti legalią lošimų rinką Lietuvoje.
Kalbėdamas apie lošimų reklamos draudimo užtikrinimą, Lošimų priežiūros tarnybos vadovas paminėjo, kad Lošimų priežiūros tarnybos bendradarbiauja su tokiomis kompanijomis kaip Facebook, Google ar Instagram ir socialiniuose tinkluose situacija yra kontroliuojama.
Nuoroda į trancliacijos įrašą galima rasti Atviras Seimas.