E. Morkūnienė / V. Kirklio nuotr.

Eglė Morkūnienė. Lošiantis sutuoktinis: kaip apsaugoti šeimos turtą?

Lošimas – pramoga, kuri gali tapti priklausomybe ir didžiuliu iššūkiu ne tik lošiančiajam, bet ir jo šeimai. Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi istorijomis, kai šeimoje gimus vaikui ar užklupus sunkumams darbe, sutuoktinis, ieškodamas būdų atsipalaiduoti, įninka į azartinius žaidimus.

Dažnu atveju toks sutuoktinio pomėgis ar net liga (tarptautinis ligų klasifikatorius priklausomybę lošimams išskiria kaip ligą) reikalauja didelių finansinių išteklių. Kokiomis teisinėmis priemonėmis galima apsaugoti šeimą nuo turto išvaistymo?

Lošėjai turi galimybę patys apriboti savo galimybes lošti ir skolintis

Įstatymas numato, kad sutuoktiniai privalo išlikti vienas kitam lojalūs ir vienas kitą remti materialiai bei moraliai „kai laimė lydės ar vargas suspaus“.

Dažnu atveju lošimas būtų pagrindas nutraukti santuoką dėl lošiančiojo kaltės, nes yra nevykdomos santuokinės pareigos (švaistomas šeimos turtas, neišlaikomi vaikai ir pan.), tačiau, manytina, kad lojalumas ir meilė sutuoktiniui gali būti parodyta ir kitu būdu – kaip tik išsaugant santuoką ir padedant išspręsti lošimo problemą.

Viešojoje erdvėje prieinama informacija apie įvairias pagalbos programas – psichoterapiją, psichosocialinės reabilitacijos programas, anoniminių lošėjų grupes, Minesotos 12 žingsnių programą priklausomybės ligų centruose, taip pat veikia ir Lošėjų artimųjų paramos grupė. Pats asmuo gali pateikti prašymą Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrui.

Toks prašymas gali būti pateikiamas savarankiškai per „Elektroninius valdžios vartus“, lošimų organizavimo vietoje, kur asmeniui bus suteikta galimybė prisijungti prie portalo „Elektroniniai valdžios vartai“, taip pat tiesiogiai atvykus į Lošimų priežiūros tarnybą.

Prašymas neįleisti į lošimų organizavimo vietas, neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose galioja jame nurodytą laiką, kuris negali būti trumpesnis nei šeši mėnesiai. Jei laikas nenurodomas – prašymas galioja dvejus metus nuo prašymo pateikimo dienos. Nors prašymas ir yra savanoriškas, jis gali būti atšaukiamas tik praėjus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams.

Lošimų priežiūros tarnyba skelbia, kad, 2024 m. sausio 31 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre nuo programos pradžios gauti 51 550 prašymai neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, galiojančių prašymų – 15 813. Lošimų organizatoriai privalo tikrinti lošėjų asmens duomenis registre bei privalo jų neįleisti į lošimų vietas arba neleisti lošti nuotoliu. Užfiksavus pažeidimus Lošimų priežiūros tarnyba lošimų organizatoriams gali skirti baudas.

Lošimams reikia pinigų, tad siekiant apsaugoti šeimos turtą, lošiantis sutuoktinis taip pat gali kreiptis į Lietuvos banką, kad jam nebūtų išduodami vartojimo kreditai.

Prašymas gali būti pateikiamas per „Elektroninius valdžios vartus“, tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką, atsiuntus paštu Lietuvos banko Organizacijos tarnybai, Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius arba elektroniniu paštu: NASIS_sarasas@lb.lt. Įsirašymo į šį registrą laikotarpis nėra ribojamas, tačiau nenurodžius jokio, kreditai nebus teikiami dvejus metus.

Deja, bet išsibraukimui iš šio sąrašo taip pat nėra ribojimų ir tai galima padaryti be jokio specialaus termino.

Vienas iš būdų sutuoktiniui apsisaugoti nuo kito sutuoktinio skolų, o taip pat apsaugoti savo turto dalį – yra vedybų sutarties sudarymas pas notarą, kuri registruojama VĮ „Registrų centre“. Vedybų sutartimi sutuoktiniai gali nustatyti, kad visą turtą ir skolas laiko atskiromis. Pažymėtina, kad registre įregistruota vedybų sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis, tarkime sutuoktinio kreditorius, kuriais šiuo atveju gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, paskolinę pinigų lošimams.

Priverstinės priemonės, kurių gali imtis lošėjo sutuoktinis

Anksčiau nurodytos priemonės gali būti labai veiksmingos, kai pats lošėjas supranta, kad turi problemą, nori ją spręsti ir sutinka šiomis priemonėmis naudotis. Praktikoje dažni atvejai, kai asmuo dar nepripažįsta turintis priklausomybės problemą, tad sutuoktiniui gali tekti imtis ir ryžtingų savarankiškų veiksmų.

Pavyzdžiui, asmuo į Nekredituotinų asmenų registrą gali būti įtrauktas ir ne savo noru, o teismo sprendimu. Sutuoktinis, norėdamas apsisaugoti nuo kito sutuoktinio imamų kreditų, gali su prašymu kreiptis į teismą, nurodydamas, kad šis piktnaudžiauja savo teise sudaryti vartojimo kredito sutartis ir tai kenkia šeimos interesams, taigi teismas gali šiam asmeniui tokią teisę laikinai (iki dviejų metų) apriboti.

Kai lošimas yra rimta priklausomybės liga ir asmuo nesupranta lošimo sukeliamų neigiamų pasekmių, sutuoktinis gali kreiptis į teismą, kad lošėjas būtų pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu lošimų ir nuotolinių lošimų srityje. Pripažintas neveiksniu lošimų srityje, asmuo bus registruotas Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre bei negalės būti įleidžiamas į lošimų organizavimo vietas, jam negalės būti leidžiama lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose be teismo skirto rūpintojo ar globėjo sutikimo.

Susidūrus su lošimo problema ir parduodamu ar, siekiant pasiskolinti pinigų, įkeičiamu turtu, taip pat galima apsisaugoti kreipiantis į teismą su prašymu laikinai uždrausti sutuoktiniui be kito sutuoktinio sutikimo disponuoti (parduoti, įkeisti ir pan.) bendru turtu. Šis draudimas taikomas tiems veiksmams ir sandoriams, kuriems įstatymo nenustatyta privalomo rašytinio kito sutuoktinio sutikimo, tai yra, faktiškai visiems sandoriams. Tokio draudimo terminas negali būti ilgesnis nei dveji metai. Tokiu atveju, jei būtų sudarytas sandoris, nesant kito sutuoktinio sutikimui, jis galėtų būti pripažintas negaliojančiu.

Siekiant apsaugoti šeimos būstą, ypač, kai šeimoje auga nepilnamečiai vaikai, labai svarbu Nekilnojamojo turto registre išviešinti, kad konkretus turto vienetas yra šeimos turtas. Sutuoktinis, kuriam šeimos gyvenamoji patalpa nuosavybės teise priklauso jam vienam, neturi teisės be kito sutuoktinio rašytinio sutikimo šios gyvenamosios patalpos perleisti, įkeisti ar išnuomoti.

Sutuoktinis, nedavęs sutikimo sudaryti tokį sandorį ar vėliau jo nepatvirtinęs, turi teisę reikalauti pripažinti sandorį negaliojančiu, jeigu viešame registre ginčijama gyvenamoji patalpa buvo nurodyta kaip šeimos turtas. Toks išviešinimas padėtų apsaugoti, kad šeima neliktų be būsto.

Apmaudu, tačiau pasitaiko atvejų, kai nepaisant įrašų registruose lošimų organizatoriai įleidžia asmenis į lošimų vietas ar leidžia dalyvauti nuotoliniame lošime. Praktikoje jau turime ne vieną civilinį ieškinį, kurio pagrindu lošimų bendrovė dėl taisyklių pažeidimo privalėjo grąžinti praloštą pinigų sumą. Negana to, Lošimų priežiūros tarnyba atlikusi tyrimą tokiam lošimų organizatoriui gali skirti baudą.

Taigi, santuokos nutraukimas tikrai nėra vienintelis kelias apsaugoti šeimos turtinius interesus, kai vienas iš sutuoktinių lošia. Kompleksinė pagalba lošiančiam sutuoktiniui bei savanoriški ar priverstinai taikomi ribojimai gali padėti išspręsti problemą ir tęsti darnų šeiminį gyvenimą.

Straipsnis paimtas iš LRT.LT