KTU FAKULTETO DEKANĖ EDITA GIMŽAUSKIENĖ PRIPAŽINTA SUPAINIOJUSI INTERESUS

Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė Edita Gimžauskienė supainiojo interesus pasirašydama sutartis dėl azartinių lošimų studijų rengimo bei prisidėdama rengiant pačias studijas, nusprendė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

VTEK nustatė, kad E.Gimžauskienei kilo interesų konfliktas, nes studijas užsakiusios lošimų bendrovės vienas vadovų yra jos sutuoktinis. VTEK siūlo, jog KTU rektorius už šiuos pažeidimus skirtų E.Gimžauskienei drausminę nuobaudą, taip pat parengti interesų konfliktų prevencijos ir nusišalinimo tvarkos aprašą. Komisija tyrimą atliko gavusi pranešimą – nustatyta, kad 2016 metais E.Gimžauskienės vadovaujamo fakulteto mokslo darbuotojai atliko dvi studijas. Pirmoji iš jų – „B kategorijos lošimo automatams keliamų naujų reikalavimų ekonominio-finansinio vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas UAB „Tete-a-tete“ kazino“. Antroji – „Socialinio ir ekonominio lošimo verslo poveikio rinkai vertinimo metodikos sukūrimas ir taikymas Lietuvos atveju“. Abi studijas užsakė „Tete-a-tete“ kazino, kuri Lietuvoje apima žymią riboto lošimo (B kategorijos) automatų rinkos dalį. Šioje bendrovėje direktoriaus pavaduotojo pareigas eina fakulteto dekanės sutuoktinis. Sutartis su užsakovu pasirašė pati E.Gimžauskienė. Ji taip pat buvo ir pirmosios studijos bendraautorė. Komisija nurodė neturinti duomenų, kad E.Gimžauskienė būtų teikusi nusišalinimą nuo šių klausimų, t.y., sutarčių, jų priedų bei pakeitimų pasirašymo, vykdymo ir priežiūros procedūrų, nors privalėjo apie kylantį konfliktą informuoti savo tiesioginius vadovus ir procedūrose nedalyvauti. „Dekanės dalyvavimas, vadovavimas bei kontrolė parengiant šias dvi studijas KTU sukėlė jai tiesioginį viešųjų ir privačių interesų konfliktą“, – konstatavo VTEK.

Straipsnis paimtas iš lrytas.lt