LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LR FINANSŲ MINISTERIJOS PASIRAŠĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ SU JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTU PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, institucija vykdanti azartinių lošimų priežiūrą ir prevenciją, š. m. birželio 22 d. abipusiu susitarimu pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Jaunimo reikalų departamentu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Sutartis pasirašyta siekiant plėsti azartinių lošimų prevenciją Lietuvoje, šviesti visuomenę apie azartinių lošimų keliamus pavojus bei viešinti informaciją apie galimus pagalbos būdus.

„Nuoširdžiai džiaugiamės, kad pradėjome bendradarbiauti su Jaunimo reikalų departamentu. Tai – stiprus partneris, kuris yra aktyviai įsitraukęs į jaunosios mūsų visuomenės grupės gyvenimą ir tikrai yra nuveikęs daug prasmingos veiklos, siekiant formuoti aktyvų, pilietišką jaunimą. Kadangi Lošimų priežiūros tarnyba turi įgijusi didelę patirtį azartinių lošimų prevencijos srityje, tikiu, kad bendradarbiavimas tarp mūsų institucijų bus produktyvus ir padės su jaunimu dirbantiems specialistams iš arčiau susipažinti su azartinių lošimų keliamais pavojais. Suprantame, kad tik ugdydami sveiką, blaivią ir laisvą nuo priklausomybių visuomenę, padėdami jaunam žmogui formuoti tinkamas nuostatas, sukursime tokią Lietuvą, kurioje bus jauku gyventi“, – teigia Lošimų priežiūros tarnybos direktorius V. Daukšys.

„Galbūt daugelis jaunuolių pirmą kartą lošia iš įdomumo, arba kas nors jį ar ją atveda, kas jau lošia, gal tuo metu nėra kitų užsiėmimų, ar su kuo būti laisvu laiku, o gal tiesiog ieškomas lengvas kelias užsidirbti kišenpinigių“, – apie priežasčių, kodėl jauni žmonės pradeda lošti, įvairovę samprotauja Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ministerijos direktorius V. Trapinskas. „Toliau prasideda, turbūt, liūno efektas, yra sunku sustoti, vis galvoji, kad pagerės situacija, viskas susitvarkys ir visos investicijos „atsipirks“. Manau, kad prie faktorių lemiančių priklausomybę galima priskirti ir pakankamai paprastrą lošimų prieinamumą, ir įsitraukimą į lošimus jauname amžiuje bei pratinimą prie lošimų žaidžiant kompiuterinius žaidimus, anksčiau turėtas priklausomybes ir pan.“.

Jaunimo reikalų departamento iniciatyva, šių metų rudenį ketinama surengti paskaitą „Azartinis lošimas – nuo pramogos iki problemos“, kurioje ketinama sulaukti specialistų, aktyviai dirbančių jaunimo politikos lauke. Paskaitą skaitys Lošimų priežiūros tarnybos specialistai, ne vienerius metus tiesiogiai susiduriantys su azartinių lošimų pasekmėmis, teikiantys konsultacijas lošėjams bei jų artimiesiems.

„Rudenį tikimės atvirųjų jaunimo centrų / erdvių darbuotojus, su jaunimu dirbančius asmenis, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų narius ir kitus suinteresuotus asmenis pakviesti į diskusiją „Azartinis lošimas – nuo pramogos iki problemos“, siekiant diskutuoti bei šviesti su jaunimu dirbančius asmenis apie azartinius lošimus, jų žalą bei galimas prevencines priemones siekiant sumažinti azartinių lošimų įtaką jaunam žmogui“, – teigia V. Trapinskas.