LOŠIMŲ PRIKLAUSOMYBĖS PROBLEMA AKTUALI VISUOSE VISUOMENĖS SLUOKSNIUOSE

Š. m. spalio 9 d. Lošimų priežiūros tarnybos specialistė Tatjana Veromej Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko kariams Rukloje skaitė paskaitą apie azartinių lošimų pavojus.

Kariai supažindinti su azartinių lošimų problematika, priklausomybės vystymosi eiga, suteiktos teorinės žinios apie priklausomybės riziką keliančius faktorius.

Pasak Jonušo Radvilos mokomojo pulko atstovo, „išklausius pranešėjos paskaitos „Azartiniai lošimai: „Pramoga ar problema“ manome, kad Mokomojo pulko kariams pateikta informacija buvo aktuali kaip prevencinė priemonė ugdant karių sąmoningumą ir atskleidžiant lošimų žalą visuomenėje. Paskaita buvo įdomi, atskleidžianti laisvalaikio praleidimo būdą perauganti į problemą tada, kai pomėgis lošti slepiamas nuo aplinkinių, darosi sudėtinga jį kontroliuoti, pradedama lošti net tada, kai žmogus neturi tam pinigų. Paskaita padėjo atskleisti azartinių lošimų žalą visuomenei ir kad ji yra aktuali visuose visuomenės sluoksniuose.“

Už paskaitą dėkojo ir pulko psichologė, išsakiusi viltį, kad „dar bus ne viena paskaita bendradarbiaujant kartu.“