NUO 2017 M. GEGUŽĖS 1 D. PRAŠYMŲ NELEISTI LOŠTI PATEIKIMAS ĮGAUNA TEISINĘ GALIĄ

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Priežiūros tarnyba) informuoja, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo pakeitimui, asmenų prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (toliau – prašymai) pateikimas įgauna teisinę galią. Už asmenų, pateikusių prašymus, įleidimą į lošimų organizavimo vietas atsakingais tampa lošimų organizatoriai.

Taip pat Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatyme numatytas draudimas į lošimų organizavimo vietas įleisti asmenis, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje ir leisti tokiems asmenims dalyvauti nuotoliniuose lošimuose.

Tai reiškia, kad nuo š. m. gegužės 1 d. keičiasi iki šiol galiojusi prašymų pateikimo tvarka ir savo veiklą pradės Apsiribojusių savo galimybę lošti asmenų registras (toliau – registras). Registro tvarkytoja yra Priežiūros tarnyba.

Iki šiol asmenų prašymai Priežiūros tarnybai ir lošimų organizavimo vietose buvo priimami Susitarimo dėl savanoriško apsisprendimo nelošti užtikrinimo pagrindu. Tokiu būdu Susitarimo dalyviai geranoriškai siekė padėti problemų dėl lošimų turintiems ir potraukio lošti nekontroliuojantiems asmenims. Deja, šis Susitarimas neturėjo teisinio pagrindo ir dėl to ne visi lošimų organizatoriai dalyvavo šiame Susitarime, o dalyvaujantys – ne visuomet jo laikėsi.

Taigi, asmenys, norintys apriboti savo galimybę lošti, nuo 2017 m. gegužės 1 d. Priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui prašymą galės pateikti vienu iš šių būdų:

Elektroniniu būdu portale „Elektroniniai valdžios vartai“ (adresu www.epaslaugos.lt, www.evaldzia.lt) tiesiogiai prisijungus ir užpildžius nustatytos formos prašymą;
lošimų organizavimo vietoje, kur asmeniui bus suteikta galimybė prisijungti prie portalo „Elektroniniai valdžios vartai“;
tiesiogiai atvykus į Priežiūros tarnybą.
Numatyta, kad lošimų organizatorius kiekvienoje apskrityje, kurioje jam yra išduotas leidimas, bent vienoje bet kurios rūšies lošimų organizavimo vietoje, kurioje jis vykdo veiklą, privalės sudaryti galimybę asmeniui prisijungti prie portalo „Elektroniniai valdžios vartai“. Lošimų organizavimo vietų, kuriose asmenims bus sudaryta galimybė pateikti prašymą elektroniniu būdu, adresų sąrašas bus skelbiamas Priežiūros tarnybos interneto svetainėje adresu www.lpt.lt.

Vilniaus mieste tiesiogiai atvykus asmenų prašymai bus priimami tik Priežiūros tarnyboje, adresu Ukmergės g. 222, Vilnius.

Asmenis, pateikusius prašymus, bus draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme nurodytą laikotarpį, o laikotarpio nenurodžius – 2 metus. Trumpiausias apsiribojimo laikotarpis – 6 mėnesiai. Atsiimti pateiktą prašymą arba sutrumpinti jo galiojimo terminą bus galima ne anksčiau kaip po 6 mėnesių.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol galiojęs prašymų pateikimo būdas, lošimų organizatoriui ar Priežiūros tarnybai pateikiant užpildytą popierinę prašymo formą, nuo 2017 m. gegužės 1 d. nebegalios.

Pažymėtina, kad nebegalios asmenų prašymai neleisti lošti, pateikti iki š. m. gegužės 1 d. Asmenys, pageidaujantys apriboti savo galimybę lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, nuo 2017 m. gegužės 1 d. turės elektroniniu būdu portale „Elektroniniai valdžios vartai“ pateikti prašymus neleisti lošti aukščiau nurodytais būdais.

Su Prašymų neleisti lošti pateikimo instrukcija elektroniniu būdu portale ,,Elektroniniai valdžios vartai

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Priežiūros tarnybos Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąją specialistę Skirmantę Paukštienę tel. (8 5) 233 6246.