PADAUGĖJO BESIKREIPIANČIŲ MOTERŲ, JAUNESNI LOŠĖJAI TAMPA ATSAKINGESNIAIS

Lošimų priežiūros tarnyba, vykdydama savo funkcijas, siekia, kad būtų apsaugoti tiek organizatorių, tiek lošėjų interesai. Didesnis dėmesys mūsų veikloje skiriamas jautriausioms ir pažeidžiamosios visuomenės grupėms (nepilnamečiams asmenis, probleminiams lošėjams), kurioms neatsakingas lošimas gali būti žalingas ar net pražūtingas.

Priemonės, prisidedančios prie neigiamo azartinių lošimų poveikio visuomenei mažinimo, reglamentuotos Azartinių lošimų įstatyme.

Viena iš priemonių apsaugoti lošėjus nuo nekontroliuojamo potraukio lošti yra prašymų neleisti lošti pateikimas.

2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre nuo jo veikimo pradžios 2017 m. gegužę, užregistruoti 17 348  prašymai neleisti lošti.

Analizuojant statistinius pateikiamų prašymų duomenis pastebime, kad  šių metų gruodį moterys pateikė beveik dvigubai daugiau prašymų neleisti lošti, nei pernai: 2019 metais gautų prašymų pateikė 93% vyrų ir 7% moterų, o 2020 metais – 90% vyrų ir 10% moterų.

Taip pat matome, kad pirmą kartą nuo 2017 metų mažėja prašymus neleisti lošti teikiančių asmenų 18-20 metų amžiaus grupėje: 2017 m. jie sudarė 6% visų prašymus teikusių asmenų tarpe, 2018 m. – 8%, 2019 m.  – 9%, o 2020 m. – 6%. Šis nedidelis pokytis galimai liudija apie tai, kad jaunesni žmonės pradeda atsakingiau žiūrėti į savo lošimą ir tokia pagalbos priemonė, kaip apsiribojimas nuo lošimų, jiems nėra būtina.

Kaip ir ankstesniais metais, aktyviausios išlieka 21 – 30 ir 31 – 40 metų amžiaus grupės. 21-30 metų amžiaus grupėje stebima panaši tendencija – 2019 m. didėjęs apsiribojusių asmenų procentas šioje amžiaus grupėje  2020 metais sumažėjo (2017 m. – 49%, 2018 m. – 51%, 2019 m. – 52%, o 2020 m.- 48%). Tuo tarpu paskutiniais metais nežymiai padidėjo prašymų skaičius 31-40 metų amžiaus grupėje – 2017 m. – 41%, 2018 m. – 38%, 2019 m. – 36%, o 2020 m. – 42%.

51 metų ir vyresnių asmenų grupėje situacija išlieka stabili, t. y. kasmet prašymų skaičius sudaro 4%.

Priežiūros tarnyba ir toliau dės visas pastangas, kad būtų išlaikytas balansas tarp legaliai teikiamos paslaugos ir atsakingo požiūrio į ją, o tuos, kurie renkasi šią pramogą, kviečia visada prisiminti, kad azartiniai lošimai yra tik vienas iš laisvalaikio praleidimo būdų ir kad  nekontroliuojamas lošimas gali turėti neigiamų pasekmių.

Primename, kad visai klausimais, susijusiais su azartinių lošimų ir loterijų priežiūra, galite kreiptis į mūsų specialistus svetainėje nurodytais kontaktais arba rašyti mums į info@lpt.lt.