SEIMAS PRITARĖ LOŠIMŲ REKLAMOS DRAUDIMO IR NEPILNAMEČIŲ APSAUGOS NUO LOŠIMŲ GRIEŽTINIMUI

2019 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymo (toliau – ALĮ) pataisoms (projektas Nr. XIIIP-1199(6)), susijusioms su azartinių lošimų reklamos draudimo ir apsaugos nuo azartinių lošimų sugriežtinimu.

Įstatymo pataisomis siekta detaliau ir griežčiau reglamentuoti draudimą azartinių lošimų reklamą skelbti interneto svetainėse, kurios skirtos jaunesniems kaip 18 metų asmenims bei tinkamai užtikrinti draudimą lošti asmenims, jaunesniems nei 18 metų.

Iki šiol ALĮ numatė, kad Lietuvoje draudžiama lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų, tačiau nebuvo draudimo tokius asmenis įleisti į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus.

Siekiant tinkamai užtikrinti draudimą lošti asmenims, kuriems nėra sukakę 18 metų, ši įstatymo nuostata sugriežtinta ir nuo 2019 m. liepos 1 d. bus draudžiama į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus įleisti jaunesnius kaip 18 metų asmenis. Be to, lošimų organizatoriai privalės tikrinti įeinančių klientų tapatybę, o asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nepateikę asmenys nebus įleidžiami į lošimų vietas.

Iki šių pataisų įsigaliojimo lošėjų tapatybė buvo tikrinama ir jie registruojami tik įeinant į lošimo namus (kazino).

Be to, įsigaliojus ALĮ pataisoms, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. bus leidžiama skelbti tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekės ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Nurodyti bet kokią papildomą rašytinę, vaizdinę ar garsinę informaciją bus draudžiama.

Taip pat atsiranda draudimas jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją. Įstatymas numato, kad jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirta interneto svetaine laikytina interneto svetainė, kurioje ne mažiau kaip 4/5 turinio yra skirta vaikams ir paaugliams skirtų renginių bei reiškinių aprašymui, profesionaliam jų vertinimui, informavimui apie juos, vaikų ir paauglių meninės ir techninės kūrybos sklaidai.

Dėl sugriežtintų įstatymo reikalavimų bus lengviau užtikrinti draudimo lošti nepilnamečiams asmenims vykdymą bei nepilnamečių apsaugą nuo galimo žalingo azartinių lošimų poveikio bei asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, patekimo į lošimų organizavimo vietas apsaugą ir kontrolę.