UNIVERSITETAS ĮSITRAUKĖ Į LOŠIMŲ VERSLĄ

Visuomenininkai kreipėsi į valdžios institucijas dėl Kauno technologijos universiteto (KTU) vardo menkinimo.

Šiemet KTU mokslininkų grupė parengė „SOCIALINIO IR EKONOMINIO LOŠIMŲ RINKOS POVEIKIO LIETUVOJE STUDIJĄ“, kurioje ginamas azartinių lošimų verslas.

Nevyriausybinių organizacijų ir visuomenininkų nuomone, Studija buvo parengta už lošimo verslo pinigus. Tariamą „mokslo veikalą“ ir jame propaguojamą išskirtinai palankų požiūrį į lošimų verslą aktyviai viešino ir patys Studijos autoriai. Tačiau kilus skandalui internete vieša prieinama studijos teksto skaitmeninė versija dingo.

Kreipimesi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Premjerą, Seimo pirmininką, Seimo Švietimo ir mokslo komitetą bei Seimo Antikorupcijos komisiją visuomenininkai reiškia pilietinį susirūpinimą dėl neleistinos lošimų verslo reklamos ir propagandos, neteisėto lobizmo ir mokslo duomenų falsifikavimo.

Minėta studija yra 192 psl. apimties. Literatūros sąrašą sudaro net 145 cituojami šaltiniai. Joje nurodoma, kad Studiją Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos užsakymu atliko keturi KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkai: Rytis Krušinskas, Rasa Norvaišienė, Agnė Gadeikienė, Daiva Dumčiuvienė.

Tačiau visuomenininkų nuomone, Studijoje yra iškraipyti ir pritempti mokslo duomenys, joje pateikiama dezinformacija. Nors Studijos pavadinime figūruoja žodis „socialinis poveikis“, pačioje Studijoje šiuolaikinio mokslo duomenys apie neigiamas lošimų pasekmes nėra atskleisti. Bemaž 200 psl. apimties Studijoje vos keletą kartų abstrakčiai paminima tokia sąvoka, kaip „probleminis lošimas“, neatskleidžiant jos detalaus turinio. Apie tai, kad liguistas lošimas yra įtrauktas į naujausius tarptautinius ligų klasifikatorius (Psichikos ligų ir sutrikimų klasifikacija DSM-5 ir kt.), kurie beje, naudojami ES ir Lietuvoje, Studijoje nėra nė žodžio.

Minėtuose klasifikatoriuose liguistas lošimas yra įtrauktas į priklausomybių ligų grupę ir prilygintinas psichoaktyvių medžiagų vartojimui bei priklausomybei nuo narkotikų. Ir moksle, ir psichoterapinėje praktikoje yra žinoma, kad problemiškas lošėjas pinigus vis didesniems statymams bei lošimams ilgainiui pradeda generuoti neteisėtais, amoraliais būdais, iš šeimos, sukčiaujant, beviltiškai prasiskolinant, nusikalstant. Sugriaunama šeima, partnerystė, reputacija, karjera, prasideda civilinės ir baudžiamosios bylos…

Egzistuoja netgi tokia mokslinė sąvoka kaip tipinė „lošėjo karjera“. Iš kriminalistikos mokslo ir nusikaltimų statistikos yra žinoma, jog narkotikai, prostitucija ir azartiniai žaidimai dažniausiai sudaro vientisą darinį… Tačiau apie tai studijoje nei žodžio. Visuomenei, įstatymų leidėjui Studija bando įpiršti tokią lošimų verslo funkcionavimo viziją, kuomet pelną pasiima verslas, o azartinių žaidimų sukeltos pasekmės ir problemos numetamos valstybei, mokesčių mokėtojams… Šiuolaikinių mokslo duomenų apie neigiamas lošimo socialines pasekmes visiškas eliminavimas iš studijos pagrįstai leidžia teigti, kad tyrėjai klaidina sąmoningai, iškraipo, pritempia, mokslo duomenis bei savo išvadas prie iš anksto žinomo šablono, kurio galimai pageidavo užsakovas – Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija.

Studijoje labai daug medžiagos, kuri tiesiogiai propaguoja lošimų verslą, bando įrodyti jo gausius privalumus. Pasak Studijos autorių, lošimai – laisvalaikio ir rekreacijos verslo šaka, kuri Pasaulyje sparčiai auga, joje sugeneruojami dideli pinigai, kurių dalis eina visuomenės reikmėms; be to, lošimai skatina individų verslumą ir yra laikytini „kasdiene laisvalaikio praleidimo forma“.

Ši lošimus išaukštinanti informacija Studijoje nėra atsveriama lošimo verslo neigiamų pasekmių individui ir visuomenei nušvietimu.Toks vienpusio požiūrio brukimas leidžia teigti, kad Studija akivaizdžiai peržengė objektyvaus, etiško mokslo bei akademinės laisvės ribas, taip pat informacijos sklaidos demokratinėje visuomenėje ribas.

Kreipimosi autoriai teigia, kad „mums visiems tenka būti užslėptos lošimų verslo reklamos ir neteisėto lošimų verslo lobizmo liudininkais. Pagal galiojančius teisės aktus, lošimų verslo reklama Lietuvoje yra draudžiama, o valstybinė įstaiga (KTU ) negali užsiimti lobizmu.

Deja, tiek Studijos užsakovas Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija, tiek Studijos rengėjas KTU rado rafinuotą būdą, kaip užsiimti neteisėtomis veiklomis – reklamuoti azartinių lošimų paslaugą, prisidengus mokslo studijos žanru bei ištransliuoti lobistinę žinią, prisidengus valstybinio universiteto bei mokslo autoritetu.

Du vieši juridiniai asmenys – valstybinis universitetas ir verslo asociacija – užsiiminėja dezinformacija, neleistinai reklamuoja, propaguoja azartinius lošimus, siekia paveikti įstatymų leidėjus bei lošimus kontroliuojančias institucijas…

Visuomenininkų nuomone, taip diskredituojamas mokslas ir menkinamas valstybinio universiteto vardas. Jie atkreipia dėmesį, kad Valstybinių universitetų (taip pat ir KTU) steigėjas yra LR Seimas. Tuo tarpu vienas iš studijos autorių yra prof. Rytis Krušinskas – KTU Senato pirmininkas, kuris prilygintinas viešajam asmeniui. Studiją parengė Ekonomikos ir verslo fakultetas, kurio dekanė yra prof. E. Gimžauskienė. Ji, beje, santuokos ryšiais yra susijusi su „Tete-A-Tete Kazino“ vienu iš vadovų D. Gimžausku.

Kreipimosi autoriai mano, kad KTU vadovybė eilinį kartą įžūliai ir nebaudžiamai trypia įstatymus, sistemingai pažeidinėja viešąjį interesą ir demokratinio viešojo valdymo principus. Valstybės vadovams jie primena apie neva neteisėtos KTU Tarybos, neskaidrius rektoriaus ir Senato rinkimus, galimai korupcinį privataus universiteto ISM akcijų įsigijimą, ES Socialinio fondo lėšų švaistymą persekiojimus už kritiką ir kt.

Visuomenininkai retoriškai klausia: ar Seimas, kitos centrinės valdžios grandys taikstysis su tuo, jog valstybinis universitetas užsiiminėja neteisėtomis veiklomis, lošimų verslo reklama ir šio verslo lobizmu, nuolat įsivelia į interesų konfliktus, šiurkščiai pažeidžia mokslo etiką? Kas ir kada sustabdys valstybiniame universitete suvešėjusį įstatymų laužymą ir nebaudžiamumą?

Kartu jie kelia konkrečius pilietinius REIKALAVIMUS, ginančius VIEŠĄJĮ INTERESĄ

Visą dokumento tekstą Skaitykite ČIA:

Straipsnis paimtas iš pozicija.org