UŽ PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS PAŽEIDIMĄ LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONEI SKYRĖ 495 900 EUR BAUDĄ

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) skyrė UAB „Olympic Casino Group Baltija“ 495 900 Eur baudą už tai, kad bendrovė papildomai nepatikrino trijų lošėjų, lošusių prie lošimo stalų lošimo namuose (kazino), esančiuose Panevėžyje, ir keitusių grynuosius pinigus į žetonus, kurių bendra suma sudarė 42200 Eur, tapatybės, neužregistravo jų privalomame pildyti žurnale, ir tuo padarė šiurkštų Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 dalies reikalavimo pažeidimą.

2018 metais Lošimų priežiūros tarnyba atliko neplaninį specialųjį patikrinimą UAB „Olympic Casino Group Baltija“ lošimo namuose (kazino), esančiuose Panevėžyje, kurio metu buvo vertinta kaip bendrovė laikosi azartinių lošimų organizavimo ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos keliamų reikalavimų.

Patikrinimo metu nustatyta, kad bendrovei priklausančiuose lošimo namuose 3 lošėjai vienos paros laikotarpyje per 14 valandų atliko grynųjų pinigų keitimus į žetonus už 42200 Eur sumą. Šios operacijos nebuvo užregistruotos registracijos žurnale. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, bendrovė privalėjo pakartotinai nustatyti tapatybę klientų, kurie per parą atliko susijusias grynųjų pinigų keitimo į žetonus operacijas, kurių suma viršija 1000 eurų. Nustačius tapatybę, tokios piniginės operacijos turėjo būti nuolat ir nedelsiant registruojamos registracijos žurnale.

Kliento tapatybės nustatymo reikalavimų nesilaikymas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 34 straipsniu, yra laikomas šiurkščiu šio įstatymo pažeidimu.

Lošimų priežiūros tarnyba baudą skyrė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kuris numato galimybę už šios srities šiurkščius pažeidimus skirti tokio dydžio baudas: nuo 2 000 iki 1,1 mln. Eurų baudą įmonei.

Lošimų priežiūros tarnybos sprendimas gali būti skundžiamas teismui.

Straipsnis paimtas iš lpt.lt