Šioje skiltyje kviečiame susipažinti ir atsisiųsti mūsų parengtus ir išleistus prevencinius lankstinukus probleminio lošimo temomis. Čia galite susipažinti su lankstinukais, kuriuose pateikta bendra informacija apie probleminį lošimą, taip pat rasite lankstinukų, skirtų paauglių tėveliams ir paaugliams. Tikimės, kad pateikta informacija padės Jums labiau suprasti probleminį lošimą. Palaipsniui sieksime praplėsti mūsų „skaityklėlę“ ir pateiksime daugiau svarbios informacijos ne tik apie azartinius lošimus, bet ir kitomis aktualiomis temomis.

Nežinojimas yra proto naktis, tačiau tai – naktis be mėnulio ir žvaigždžių. (Konfucijus)